Šta je kvantna medicina?

Copyofatom1
Prethodna1 of 4Sledeća

Šta je kvantna medicina?

Kvantna medicina je bila poznata hiljadama godina, ali sam termin “kvantna” medicina počinje se upotrebljavati kad je moderna nauka (pre svega elektronika i kompjuterska tehnologija) počela da naučno potvrđuje tradicionalne metode lečenja (npr. kinesku medicinu).

Kvantna medicina objašnjava rad i lečenje pomoću najsuptilnijih subatomskih čestica i elektro-magnetnih frekvenci. Hiljadugodišnja znanja starih kultura postaju “vidljiva” i dostupna savremenom lekaru . Osnovna činjenica je da je naše telo u suštini kondenzovana energija koja se brzo kreće na bezbroj različitih frekvenci .
Na početku proslog veka Nikola Tesla je rekao da ce razvojem i ispitivanjem nevidljivih sila čovečanstvo napredovati u nauci za par godina tako brzo kao sto je za celo vreme do sada. Očigledno smo svedoci ovog Teslinog predskazanja.
U knjizi “Vibratorna medicina” dr Richard Gerber objasnjava da Ajnštajnova teorija, primenjena na vibratornu teoriju, vidi ljudska bića kao mrežu kompleksnih energetskih polja koja reaguju sa fizičko-ćelijskim sistemom. Spoznaja da je sva materija i energija u neprekidnom kretanju i promeni, postaje osnova je da se kroz tu prizmu razume i shvati ljudsko bice.

Holistički pristup lečenju posmatra čoveka i zivot, a samim tim i zdravstvene probleme kao splet energetskih oblika i vibracija, koji su opet u stalnoj promeni i dinamičkom (dis)balansu. Kvantni pristup lečenju se zasniva na cinjenici da je svaki živi organizam izvor elektromagnetnog zračenja. Zdravi organi ili delovi tela šalju zdrave vibracije, za razliku od bolesnih izobličenih i degenerisanih talasa bolesnih tkiva. Zahvaljujući modernoj tehnologiji danas smo u mogucnosti da merimo te vibracije a zatim da ih terapeutski korigujemo. Tako stimulisemo telo na samoizlečenje.

Prethodna1 of 4Sledeća

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *